Wartość nabytych w drodze dziedziczenia (spadku) rzeczy określa nabywca w zgłoszeniu podatkowym. Zdarza się, że po złożeniu zgłoszenia ustalana jest inna, rzeczywista wartość przedmiotu – np. dotyczy to dzieł sztuki lub biżuterii. Warto pamiętać, że decydujący jest stan rzeczy i praw w dniu nabycia spadku (tzn. dacie śmierci spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. przyjęcia spadku).

Zdaniem Anny Fierek, konsultanta podatkowego w TPA Horwath, nie ma się co martwić, jeżeli przedmiot odziedziczono np. po rodzeństwie lub rodzicach. Takie nabycie jest zwolnione na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768). Ze zwolnienia można skorzystać, gdy nabycie rzeczy zgłoszono urzędowi w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub uzyskania informacji o nabyciu rzeczy.

– Podatnik zachowa zwolnienie, gdy złoży korektę określającą rzeczywistą wartość np. obrazu także po upływie tego terminu – mówi ekspert z TPA Horwath.

Należy pamiętać, że zwolnieniem nie są objęte nabycia spadków otwartych przed 1 stycznia 2007 r.

Zdaniem eksperta korektę powinien złożyć również podatnik nieobjęty zwolnieniem, jeżeli rzeczywista wartość rzeczy wyszła na jaw przed doręczeniem decyzji wymiarowej.

– W takiej sytuacji podatnik powinien skorygować zgłoszenie, a urząd skarbowy wydać nową decyzję – mówi Anna Fierek.

Brak korekty może skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.