Podatnik, dla którego od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, może wtedy odmówić jego podania. Musi natomiast podać swój identyfikator podatkowy, tj. PESEL.

Rozmowa z Renatą Domasiewicz, naczelnik Wydziału Krajowej Ewidencji Podatników w Ministerstwie Finansów

Od dziś podatnicy w kontaktach z administracją nie muszą posługiwać się NIP. Kogo ta zmiana dotyczy i jaki numer będzie identyfikatorem dla podatnika?

Zmiana dotyczy podatników – osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dla nich identyfikatorem podatkowym od 1 września 2011 r. jest PESEL.

Co będzie mógł zrobić podatnik, który w urzędzie zostanie poproszony o NIP?

Podatnik, dla którego od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, może wtedy odmówić jego podania. Musi natomiast podać swój identyfikator podatkowy, tj. PESEL. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. żadna instytucja, w tym również urząd skarbowy, nie może żądać podania numeru identyfikacji podatkowej od podatnika – osoby fizycznej, jeżeli obowiązek przedstawienia tego numeru nie wynika z przepisu prawa.

A kiedy nastąpi zapowiadana likwidacja NIP – czy będzie to 1 stycznia 2012 r.?

Numery identyfikacji podatkowej nadane podatnikom – osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL zostaną zniesione 1 stycznia 2012 r., o ile osoby te w tym dniu nie będą prowadziły działalności gospodarczej lub nie będą zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym dla tych osób będzie numer PESEL.