Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania zależy m.in. od rodzaju działalności, wysokości planowanych przychodów, kosztów i uzyskiwania innych dochodów. Ważna jest także sytuacja osobista, np. posiadanie małżonka, dzieci.

Każda osoba, która planuje od września rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, będzie musiała wybrać sposób rozliczeń z fiskusem. Warto przed podjęciem decyzji przeanalizować, która forma będzie dla nas najkorzystniejsza.

Tomasz Napierała, doradca podatkowy, partner w ABC Tax, wyjaśnia, że dwa podstawowe sposoby opodatkowania to skala podatkowa i podatek liniowy.

– Opodatkowanie według skali jest korzystne, jeżeli podstawa opodatkowania w roku nie przekroczy I progu 85 528 zł – podpowiada Tomasz Napierała.

W takiej sytuacji dochód opodatkowany jest według stawki 18-proc. Ponad tę kwotę dochód będzie opodatkowany według stawki 32-proc. Dodatkowo przy opodatkowaniu według skali przysługuje kwota wolna od podatku, możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy dzieckiem oraz ulgi podatkowe (np. na dzieci, internet).

– Opodatkowanie podatkiem liniowym – stawką 19-proc. będzie korzystniejsze, jeśli podstawa opodatkowania przekroczy I próg skali oraz gdy podatnik nie korzysta z ulg czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem (przy opodatkowaniu liniowym nie są one dostępne) – dodaje Tomasz Napierała.

Zdaniem naszego rozmówcy możliwe jest także opodatkowanie metodami ryczałtowymi: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Karta dostępna jest jednak tylko dla ściśle określonych rodzajów i rozmiarów działalności (np. zegarmistrz, tapicer). Przy opodatkowaniu ryczałtem opodatkowaniu podlega przychód (koszty nie są brane pod uwagę).

– Będzie on zatem korzystny jeśli działalność nie jest związana z dużymi kosztami – sugeruje nasz rozmówca.

Stawka ryczałtu zależy od rodzaju działalności i waha się od 20 proc. – np. dla wolnych zawodów (lekarz, tłumacz) do 3 proc. np. dla działalności handlowej.

O wybranej formie opodatkowania trzeba zawiadomić w odpowiednim terminie naczelnika urzędu skarbowego. Zazwyczaj trzeba tego dokonać przed uzyskaniem pierwszego przychodu z nowo otwartej firmy. W tym celu wystarczy napisać zwykłe pismo z informacją o wybranym sposobie rozliczeń.