Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) przewidują kilka kategorii czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy, jeżeli podatnik otrzymuje płatności w formie przelewów.

Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte, zwraca uwagę, że zwolnienia te mogą być stosowane, pod warunkiem, że z ewidencji prowadzonej przez podatnika oraz dowodów dokumentujących transakcję wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Pierwsze ze zwolnień dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi).

– Dodatkowo podatnicy, którzy chcą skorzystać z tego zwolnienia, muszą prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Na jej podstawie będą w stanie ustalić dane (na przykład adres) osób, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. W praktyce może być to trudny warunek do spełnienia – ostrzega Przemysław Skorupa.

Ekspert zaznacza, że zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności za pomocą kas fiskalnych przed 1 stycznia 2011 r. Ponadto zwolnienie nie dotyczy dostawy niektórych towarów wymienionych w przepisach wspomninego rozporządzenia, np. sprzętu RTV, fotograficznego, płyt itp.

Kolejne zwolnienia z ewidencji dotyczą świadczenia usług (bez ograniczenia zakresu) oraz sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich.

– Również w tych przypadkach zwolnienie nie ma zastosowania do podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed 1 stycznia 2011 r. – wskazuje Przemysław Skorupa.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy podatnik otrzymał całość wynagrodzenia za pomocą przelewu. Jeżeli w jakiejkolwiek części wynagrodzenie zostało otrzymane np. w gotówce, wówczas zwolnienie nie może być stosowane.