Podatnik, który otrzymuje zapłatę za towar lub usługę przelewem bankowym, nie musi stosować kasy fiskalnej.
Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) przewidują kilka kategorii czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy, jeżeli podatnik otrzymuje płatności w formie przelewów.
Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte, zwraca uwagę, że zwolnienia te mogą być stosowane, pod warunkiem, że z ewidencji prowadzonej przez podatnika oraz dowodów dokumentujących transakcję wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.