Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie uzyskiwanych przez siebie dochodów według zasad ogólnych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi różnica między uzyskiwanymi przychodami a ponoszonymi kosztami, albo też skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozmowa z Eweliną Żuk, ekspertem z firmy Twoja Księgowość

Jakie formy opodatkowania może wybrać przedsiębiorca, by płacić niższy podatek dochodowy?