Istniejące w ustawie o VAT szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego zostały zaprojektowane z uwagi na specyfikę poszczególnych branż.

– Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego VAT dostosowane do branż są korzystne dla podatników. Jednak ich liczba – ponad 20 – powoduje znaczące trudności w ich stosowaniu, a w konsekwencji błędy u małych podatników – kontrargumentuje Andrzej Nikończyk, wiceprzewodniczący grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Ekspert dodaje, że podmioty, które świadczą różne usługi i refakturują koszty, muszą stosować wiele zasad, a to podraża obsługę administracyjną VAT.

Ministerstwo Finansów zastrzega, że powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy skorelowane jest z prawem do odliczenia VAT u nabywcy. Zatem podatnik będący nabywcą musi mieć pewność, w którym momencie powstaje u niego prawo do odliczenia. W przypadku wprowadzenia propozycji nabywca każdorazowo musiałby wiedzieć, jaką formę rozliczeń w zakresie powstania obowiązku podatkowego wybrał jego kontrahent.

– Omawiane przepisy są obecnie analizowane i nie wyklucza się w tym zakresie przedstawienia propozycji zmian w najbliższym czasie – stwierdza Wiesława Dróżdż z MF.

Andrzej Nikończyk podpowiada, że rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie uproszczenia polegającego na możliwości rezygnacji ze stosowania szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego na rzecz zasad ogólnych. Uprościłoby to księgowość małych podatników oraz zmniejszyłoby koszty i ryzyko popełnienia błędów. Za takim rozwiązaniem opowiadają się też mali podatnicy; w ankiecie przeprowadzonej przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Świadomy podatnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (wszyscy mali podatnicy poparli ten pomysł).

Lista barier

Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.