Ministerstwo Finansów nie widzi racjonalnych przesłanek do wydania interpretacji ogólnej w sprawie ulgi meldunkowej w PIT. Nie wyda więc dokumentu, z którego wynikałoby, że ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości obejmuje zarówno budynki, mieszkania, jak i grunty z nimi związane. A prawo do objęcia zwolnieniem z PIT również gruntu potwierdził NSA w wyroku z końca lipca 2011 r. (sygn. akt II FSK 416/10). Opisywaliśmy go w „DGP” z 27 lipca.

Przeszkodą w wydaniu interpretacji ogólnej jest dla resortu finansów brak uzasadnienia do wyroku NSA. Tymczasem z Ordynacji podatkowej wynika, że minister finansów powinien dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe. Powinien więc wydawać m.in. interpretacje ogólne, uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE.

Niestety fiskus dalej upiera się przy swoim, że od gruntu trzeba zapłacić 19-proc. PIT, nawet jeśli dochód ze zbycia mieszkania lub domu jest z podatku zwolniony.