Komisja Europejska chce wprowadzić nowe zasady opodatkowania wyrobów energetycznych. Mają obowiązywać akcyza i podatek węglowy. Podatek na węgiel i koks wzrośnie o blisko 200 zł za tonę
Przedsiębiorcy działający w branży wyrobów energetycznych powinni być świadomi poważnych zmian w opodatkowaniu tych wyrobów akcyzą wynikających z planów nowelizacji dyrektywy energetycznej. Wniosek w tym zakresie Komisja Europejska opublikowała 13 kwietnia 2011 r.
Marcin Brzezin, doradca podatkowy w Kancelarii Parulski i Wspólnicy, wyjaśnia, że celem zmian, które znajdują się na etapie procedury konsultacyjnej, jest zmniejszenie zużycia energii w państwach członkowskich przy jednoczesnym wzroście udziału energii przyjaznej środowisku oraz zrównanie poziomu opodatkowania wyrobów energetycznych. Obecny system w opinii Komisji nie realizuje tych celów.
– Komisja proponuje, wprowadzenie dwóch rodzajów opodatkowania wyrobów energetycznych: pierwszy dotyczący ogólnego opodatkowania zużycia energii, tj. akcyza, której wysokość uzależniona będzie od wartości energetycznej wyrobu, tak jak dotychczas oraz drugi – opodatkowanie związane z emisjami CO2, czyli podatek węglowy – tłumaczy Marcin Brzezin.
Zdaniem eksperta, mechanizm ogólny opodatkowania (akcyza) będzie uwzględniał zawartość energii mierzonej w GJ, niezależnie od produktu energetycznego. Podatek będzie odzwierciedlał faktyczną ilość zużytej energii. Podmioty wykorzystujące wyroby energooszczędne będą więc ponosiły niższe koszty podatku.
Konrad Staniec, konsultant podatkowy w Kancelaria Parulski i Wspólnicy, zwraca uwagę na drugi rodzaj opodatkowania (podatek węglowy), który będzie powiązany z emisją CO2 uwalnianego przy spalaniu danego wyrobu energetycznego.
Stawka tego podatku zostanie ustalona na poziomie 20 euro za tonę CO2. Podatek węglowy będzie dotyczył wyłącznie podmiotów nieobjętych systemem handlu emisjami (zgodnie z projektem podmioty objęte tym systemem będą zwolnione z podatku węglowego).
– Oznacza to wzrost obciążenia akcyzą wyrobów energetycznych, których przerób wiąże się z wysoką emisją CO2, w szczególności węgla i koksu, o ok. 200 zł za tonę – wylicza Konrad Staniec.
Projekt zakłada również m.in. zlikwidowanie obniżonych stawek w odniesieniu do olejów napędowych do ogrzewania oraz niższe poziomy opodatkowania w przypadku gazu płynnego (LPG) i gazu ziemnego wykorzystywanych do celów napędowych.