Szef resortu finansów podkreślił, że przyjęty we wtorek projekt budżetu na 2012 r. niewiele różni się od przyjętego wstępnie przez Radę Ministrów na początku maja tego roku. "Najbardziej istotna zmiana to znaczące obniżenie dochodów, które były przewidywane z nowego podatku akcyzy na węgiel" - powiedział.

"Zastosujemy maksymalnie możliwe zwolnienia i wyłączenia z tego podatku. Skutek jest taki, że dochody będą w przyszłym roku mniejsze z tego tytułu o 2 mld zł. Zastąpimy ten ubytek wyższymi dochodami z udziałów Skarbu Państwa w spółkach różnego rodzaju" - podkreślił minister finansów.

Dodał, że chodzi zarówno o udziały większościowe, jak i mniejszościowe w spółkach SP.

"Zyski mogą być wypłacane w formie dywidendy w przyszłym roku na zasadzie zysków tegorocznych. Wiemy już, że zyski w tym roku będą zdrowe w całym sektorze spółek nie tylko Skarbu Państwa" - powiedział.