Po każdej wykonanej usłudze stomatologicznej lub ortodontycznej, lekarz powinien uwzględnić ją w kasie fiskalnej.
Podatniczka jest właścicielką gabinetu stomatologicznego. Od 1 maja 2011 r. prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W związku z podpisywanymi umowami o leczenie ortodontyczne (stomatologiczne) pacjenci mają do wyboru dwie opcje płatnicze: płacą gotówką w kasie gabinetu (za co otrzymują paragon fiskalny) lub płacą przelewem na konto bankowe firmy (według harmonogramu spłaty rat za leczenie).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypomniał, że kasa rejestrująca jako forma ewidencji ma na celu prawidłowy zapis przebiegu dokonywanych transakcji. Ma zatem odzwierciedlać datę oraz wartość (kwotę obrotu, podatek należny) wykonanego świadczenia. Termin dokonywanych po wykonaniu usługi wpłat przez usługobiorców kwot należnych z tytułu wykonanych świadczeń nie ma w tym przypadku znaczenia determinującego moment zaewidencjonowania świadczenia przy zastosowaniu kasy rejestrującej.