Funkcjonariusze celni są zobowiązani zatrzymywać wszystkie pojazdy klasyfikowane jako odpad, zarówno w ramach kontroli granicznej pojazdów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, jak i wewnątrz kraju.

– Jeśli takie zatrzymanie nastąpi na granicy i pojazd zostanie cofnięty poza Polskę, importer nie powinien płacić cła lub akcyzy, gdyż opłaty te są z zasady pobierane w przypadku dopuszczenia ich do obrotu – tłumaczy Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy z Ernst & Young.

Osoba, która zamierza zaimportować do Polski pojazd uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego poruszanie się po drogach publicznych, powinna rozważyć wystąpienie o stosowne pozwolenie do głównego inspektora ochrony środowiska.

– Przepisy ustawy o odpadach wskazują na możliwość uznania przez organ celny praktycznie każdego poważnie uszkodzonego pojazdu za odpad – tłumaczy Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG.

W wydanym przez NSA wyroku (sygn. akt I SA/Ka 2268/98) sąd wyjasnił, że samochód, który został przywieziony z zagranicy w stanie nienadającym się do użycia, np. po wypadku, może zostać uznany za odpad nawet wtedy, gdy po naprawie będzie mógł być dopuszczony do ruchu.

Nawet gdy auto ma opinię rzeczoznawcy, to organ celny decyduje, czy samochód jest odpadem