Osoby prowadzące działalność gospodarczą ponoszą wiele wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Najwięcej problemów z rozliczeniem stwarzają takie wydatki, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, tzn. nie stanowią np. zakupów towarów do sprzedaży czy też podzespołów do ich wytworzenia czy też wykonania jakiejś usługi dla klienta. Innym problemem jest ujęcie w kosztach opłat za różne szkolenia czy kursy.

– Takie wydatki przedsiębiorcy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdy zostaną spełnione pewne warunki. Przede wszystkim muszą być związane z prowadzoną działalnością – mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Skłodowscy.

Szkolenie z zakresu bhp jest związane z każdą formą prowadzenia działalności – wytwórczej, naprawczej, serwisowej, transportowej czy biurowej. Jeśli więc podatnik w trakcie prowadzenia własnej działalności ma np. do czynienia z obsługą maszyn, chemikaliów, komputerem i może być narażony na utratę zdrowia, to właściwe stosowanie przepisów bhp będzie konieczne. Szkolenie bhp oraz wydatki na zakup odzieży roboczej w oczywisty sposób wpływają na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów.

Podobnie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jeśli np. działalność podatnika wymaga częstego podróżowania samochodem albo częstego kontaktu z klientami w różnych miejscach, to w razie ewentualnego wypadku będzie mógł udzielić pierwszej pomocy.

Przy ustalaniu kosztów podatkowych każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie pod kątem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i racjonalnością podatnika