Od pacjenta za pobyt w szpitalu położonym na terenie uzdrowiska nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej. Nieważny jest rodzaj placówki – szpital zamknięty czy uzdrowiskowy.
Jeśli przebywasz w miejsowości uzdrowiskowej, musisz uiścić specjalną opłatę. Bez wzgledu na to, z jakich powodów – rekreacyjnych, zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę. Nie dotyczy to pacjentów szpitali.
Samorządowe organy podatkowe czasem uznają, że zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej ma ograniczone zastosowanie. Obejmuje tylko pacjentów przebywających w szpitalach o charakterze leczniczym. Opłatę musieliby natomiast płacić pensjonariusze szpitali uzdrowiskowych.