Od pacjenta za pobyt w szpitalu położonym na terenie uzdrowiska nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej. Nieważny jest rodzaj placówki – szpital zamknięty czy uzdrowiskowy.
Jeśli przebywasz w miejsowości uzdrowiskowej, musisz uiścić specjalną opłatę. Bez wzgledu na to, z jakich powodów – rekreacyjnych, zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę. Nie dotyczy to pacjentów szpitali.
Samorządowe organy podatkowe czasem uznają, że zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej ma ograniczone zastosowanie. Obejmuje tylko pacjentów przebywających w szpitalach o charakterze leczniczym. Opłatę musieliby natomiast płacić pensjonariusze szpitali uzdrowiskowych.
Joanna Piętowska, ekspert z Kancelarii Skłodowscy, zauważa, że takie stanowisko fiskusa jest kontrowersyjne i zostało już zakwestionowane przez sądy administracyjne.
Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1540/09, wyrok prawomocny) uznał, że jeśli porównać zakres świadczeń, przez jaki definiowany jest zakład opieki zdrowotnej, w tym także szpital w pojęciu ogólnym, z zakresem świadczeń szpitala uzdrowiskowego, to usługi te się pokrywają.
Skoro zaś zakres świadczonych usług medycznych jest taki sam, nie ma podstaw do podatkowej dyskryminacji pacjentów szpitali uzdrowiskowych. Dlatego stanowisko organów podatkowych nakazujące im wniesienie opłaty jest nieprawidłowe.