Kwartalne sprawozdania finansowe instytucji płatniczej obejmują informację o udzielonych w danym kwartale kredytach płatniczych.
Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe, a także statystyczne krajowe instytucje płatnicze będą sporządzać na gotowych formularzach. Wprowadzenie takiego obowiązku zakłada projekt rozporządzenia w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej. Wzory tych formularzy będą stanowiły załączniki do rozporządzenia. Przypomnijmy, że krajową instytucją płatniczą jest osoba prawna, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej.
Łukasz Dajnowicz, ekspert z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśnia, że formularze ułatwią sporządzanie sprawozdań, ich porównywalność i analizę. Formularze pozwalają zestandaryzować przekazywane informacje i zautomatyzować zasilanie baz danych – obniżają koszty działania przedsiębiorców i administracji.
Nowe przepisy mają wejść w życie z razem z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1175), która została opublikowana 23 września. Ma to natomiast nastąpić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 24 października 2011 r. Od tego dnia wejdą też w życie znowelizowane przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, które pozwalają na regulowanie zobowiązań podatkowych za pośrednictwem tych instytucji.