Podatnik, który sprowadził luksusowe auto z zagranicy i zadeklarował jego wartość na kwotę niższą od cen rynkowych, może być wezwany do złożenia wyjaśnień do urzędu celnego. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną.

Naczelnik urzędu celnego wszczął postępowanie wobec podatnika, który kupił w jednym z krajów Unii Europejskiej samochód marki Lexus. W ocenie organu zadeklarowana przez podatnika wartość (77 tys. zł) odbiegała od średniej wartości rynkowej podobnego samochodu o 57,5 tys. zł.

W związku z tym urząd wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień w celu prawidłowego określenia wysokości akcyzy od tego pojazdu. Na stawienie się w urzędzie podatnik miał 7 dni. Organ chciał wiedzieć, czy sprzedawca samochodu jest z podatnikiem spokrewniony oraz jak długo podatnik zna sprzedawcę i czy wcześniej kupował od niego auta.

Podatnik nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Nie wskazał też na żadne przeszkody do złożenia wyjaśnień, np. nagłą chorobę czy wyjazd. W konsekwencji organ nałożył na niego karę porządkową w wysokości 1 tys. zł. Podatnik zaskarżył ją do sądu.

WSA w Gdańsku oddalił skargę, stwierdzając, że kara porządkowa została wymierzona prawidłowo ze względu za nieuzasadnioną odmowę złożenia wyjaśnień. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 312/11