Naczelnik urzędu celnego wszczął postępowanie wobec podatnika, który kupił w jednym z krajów Unii Europejskiej samochód marki Lexus. W ocenie organu zadeklarowana przez podatnika wartość (77 tys. zł) odbiegała od średniej wartości rynkowej podobnego samochodu o 57,5 tys. zł.

W związku z tym urząd wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień w celu prawidłowego określenia wysokości akcyzy od tego pojazdu. Na stawienie się w urzędzie podatnik miał 7 dni. Organ chciał wiedzieć, czy sprzedawca samochodu jest z podatnikiem spokrewniony oraz jak długo podatnik zna sprzedawcę i czy wcześniej kupował od niego auta.

Podatnik nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Nie wskazał też na żadne przeszkody do złożenia wyjaśnień, np. nagłą chorobę czy wyjazd. W konsekwencji organ nałożył na niego karę porządkową w wysokości 1 tys. zł. Podatnik zaskarżył ją do sądu.

WSA w Gdańsku oddalił skargę, stwierdzając, że kara porządkowa została wymierzona prawidłowo ze względu za nieuzasadnioną odmowę złożenia wyjaśnień. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 312/11