Przedsiębiorca, który w czasie wakacji odbywa zagraniczne podróże służbowe, może zaliczyć do kosztów wydatki na zakup dodatkowego wyposażenia firmowego auta, które wymagane jest przez przepisy innego państwa.
Obowiązkowym dodatkowym wyposażeniem samochodu mogą być np.: zestaw żarówek, bezpieczniki, kamizelka odblaskowa, drugi trójkąt ostrzegawczy, podnośnik czy linka holownicza. Posiadanie niektórych z tych rzeczy w zależności od kraju podróży jest konieczne do poruszania się zgodnie z miejscowymi przepisami ruchu drogowego.
Według ogólnej zasady rozliczenia kosztów podatkowych przez indywidualnych przedsiębiorców (na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty wymienione w art. 23 tej ustawy.
Zdaniem Grzegorza Grochowiny, eksperta w firmie doradczej KPMG, jeśli samochód figuruje w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i spełnia definicję zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, to do kosztów można zaliczyć wszelkie wydatki związane z jego eksploatacją.
Trzeba jednak zachować ograniczenia dotyczące m.in. wysokości odpisów amortyzacyjnych i składek na ubezpieczenia.
Wszelkie inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu, który wpisany jest do ewidencji środków trwałych, stanowią koszty uzyskania przychodu.
Można więc do nich zaliczyć takie wydatki, jak np. koszt usług w myjni, wymiana oleju, opon, przegląd techniczny. I także obowiązkowe wyposażenie samochodu firmowego, które jest wymagane z punktu widzenia przepisów obowiązujących w innych krajach, np. kamizelkę czy też zapasowe koło.