Pracodawca ma zapewnić pracownikom m.in. środki do udzielenia pierwszej pomocy w postaci apteczek umieszczonych na terenie całego zakładu. Jak wskazuje Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający Auxilium, obowiązek ten wynika z par. 44 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zatem wydatek wynikający z realizacji tego nakazu, jako związany z ogólnym funkcjonowaniem firmy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

– Zakup apteczki w księgach rachunkowych powinien zostać ujęty na koncie 40-5 „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” prowadzonym w ramach konta 40 „koszty według rodzajów”, bowiem na tym koncie ujmuje się m.in. świadczenia bhp – mówi Anna Trembasiewicz.

Zapis może wyglądać następująco: Wn – konto 40-5 – „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – w analityce świadczenia bhp, Ma- 30 – Rozliczenie zakupu.

Nasza rozmówczyni ostrzega, że za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialność może ponieść kierownik jednostki. Kara grzywny waha się od 1 do 30 tys. zł. Warto pamiętać, że decyzję o wyposażeniu, rozmieszczeniu oraz ilości apteczek kierownik jednostki powinien podjąć po konsultacji z lekarzem sprawującym opiekę medyczną nad pracownikami.