W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, jak będą opodatkowane akcyzą węgiel i koks. Przepisy te skomplikują działalność producentów, dystrybutorów oraz użytkowników energii.
W 2013 roku efektywnemu opodatkowaniu akcyzą będzie podlegał gaz ziemny. Jedynie w zakresie opodatkowania energii elektrycznej toczą się dyskusje, aby odciążyć polski przemysł od akcyzy nakładanej na ten wyrób.
Szymon Parulski, doradca podatkowy w Parulski i Wspólnicy, przypomina, że Dyrektywa Rady 2003/96/WE (dyrektywa energetyczna) zobowiązuje Polskę do nałożenia akcyzy na wspomniane wyroby. Polska ma opodatkować akcyzą węgiel i koks od 1 stycznia 2012 r., termin opodatkowania gazu ziemnego na cele opałowe to 1 listopada 2013 r.
– Obecnie towary te są bezwarunkowo zwolnione z akcyzy – stwierdza Szymon Parulski.
Ekspert dodaje, że regulacje unijne wymagają, by węgiel, koks i gaz ziemny były opodatkowane akcyzą dopiero w momencie, gdy zostaną dostarczone do ostatecznego odbiorcy. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów podstawą systemu poboru akcyzy będą zwolnienia. Jest to system opodatkowania wszystkich czynności z prawem do zwolnienia.
– Kluczowe będą kontrola i nadzór urzędów celnych, co czyni go bardzo uciążliwym i kosztownym. Obecnie system ten jest stosowany w wyrobach zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie – ostrzega Konrad Staniec, konsultant podatkowy w Parulski i Wspólnicy.
Zakres zwolnień z akcyzy węgla i koksu pozostaje nadal zagadką. Jak na razie zwolniony z akcyzy na pewno zostanie węgiel do produkcji energii elektrycznej. Pozostałe zwolnienia, m.in. do produkcji ciepła czy dla gospodarstw domowych, zależą od decyzji Ministerstwa Finansów. Według Szymona Parulskiego istotne w projektowanych regulacjach jest wykorzystanie przez polskiego ustawodawcę możliwych z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej zwolnień i wyłączeń z opodatkowania, np. dla zakładów energochłonnych, w tym również dla energii elektrycznej.
Niestety – jak zwracają uwagę eksperci – nie będą to ostatnie zmiany w tym zakresie. Komisja Europejska planuje nowelizację dyrektywy energetycznej, która skutkowałyby uzależnieniem stawki podatku od emisji CO2 (tzw. podatek węglowy). Zmiana ta efektywnie dotknęłaby Polskę od 1 stycznia 2021 r., co wiąże się z istotnym wzrostem opodatkowania węgla i koksu.

1,28 zł za gigadżul wyniesie stawka akcyzy na węgiel i koks od 2012 roku

POSTULUJEMY
Zwolnienie z akcyzy dostaw energii elektrycznej i węgla do zakładów energochłonnych