W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, jak będą opodatkowane akcyzą węgiel i koks. Przepisy te skomplikują działalność producentów, dystrybutorów oraz użytkowników energii.
W 2013 roku efektywnemu opodatkowaniu akcyzą będzie podlegał gaz ziemny. Jedynie w zakresie opodatkowania energii elektrycznej toczą się dyskusje, aby odciążyć polski przemysł od akcyzy nakładanej na ten wyrób.
Szymon Parulski, doradca podatkowy w Parulski i Wspólnicy, przypomina, że Dyrektywa Rady 2003/96/WE (dyrektywa energetyczna) zobowiązuje Polskę do nałożenia akcyzy na wspomniane wyroby. Polska ma opodatkować akcyzą węgiel i koks od 1 stycznia 2012 r., termin opodatkowania gazu ziemnego na cele opałowe to 1 listopada 2013 r.