Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje już nowa lista towarów, na które UE ustanowiła zawieszenie poboru cła lub kontyngenty.

Do 31 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy, którzy importują towary, niedostępne lub które są wytwarzane w UE w niewystarczających ilościach mogą przekazywać do Ministerstwa Gospodarki wnioski o ustanowienie preferencji taryfowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

– Importerzy wnioskujący o ustanowienie zawieszenia poboru ceł lub kontyngentu taryfowego są zobowiązani wykazać, że w ostatnim okresie dokonali rzetelnej, lecz bezskutecznej próby nabycia towarów, o których modyfikację ochrony celnej wnioskują od potencjalnych dostawców krajowych, unijnych lub przedsiębiorstw zlokalizowanych w krajach trzecich objętych preferencjami taryfowymi – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat z kancelarii Olszewski Tokarski i Wspólnicy.

Po przeanalizowaniu wniosków przez unijnych ekspertów opublikowana zostanie lista towarów, wobec których komisja ma zamiar zastosować środki taryfowe. Polscy przedsiębiorcy powinni zapoznać się z tą listą i złożyć sprzeciwy, jeżeli przywóz danego towaru bez cła godziłby w ich interesy. Sprzeciw mogą złożyć w pierwszej kolejności przedsiębiorcy, którzy produkują towary, wobec których zawieszono cło. Zastrzeżenia polskich przedsiębiorców są bardzo często uwzględniane. Przykładowo od wielu lat Komisja Europejska nie zawiesiła cła na przywóz amoniaku, pomimo że wnioskują o to litewscy przedsiębiorcy.

Warto pamiętać o tym, że również do dziś Ministerstwo Gospodarki przejmuje sprzeciwy wobec zawieszeń i kontyngentów, które obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Przykładowo, sprzeciw może być złożony wobec kontyngentów ustanowionych na przywóz kwasu octowego, tlenków i wodorotlenków wanadu, silników przemysłowych turbin gazowych, włókien optycznych do produkcji kabli światłowodowych, nieoprawionych szklanych soczewek.

Zastrzeżenia wnoszone przez krajowych przedsiębiorców muszą być sporządzone według formularza zamieszczonego w załączniku do wytycznych w sprawie trybu i sposobu analizy wniosków oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. W dodatku taki sprzeciw musi zawierać informacje dotyczące przede wszystkim faktu istnienia producentów towaru, wobec którego zastosowano środki taryfowe.

Środek taryfowy nie może być ustawiony w stosunku do towarów:
● objętych umową na wyłączność,
● będących przedmiotem handlu między powiązanymi stronami, które posiadają wyłączne prawa własności intelektualnej do ich produkcji,
● których opis zawiera specyficzne dla firmy terminy, takie jak nazwy handlowe, specyfikacje, numery artykułów.