Ministerstwo Finansów zaplanowało, że do końca roku dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP dla osób nieprowadzących firm.
Jest już gotowy plan Ministerstwa Finansów dotyczący prac legislacyjnych na drugą połowę 2011 roku. Poza porządkami, np. przy aktualizacji formularzy podatkowych, urzędników MF czeka wytężona praca zwłaszcza w obszarach: NIP, akcyza i deklaracje elektroniczne.
Od 1 września 2011 r. identyfikatorem dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie będących podatnikami VAT w kontaktach z administracją będzie PESEL, zamiast NIP. Od 1 stycznia 2012 r. NIP nie będzie już takim osobom nadawany. W konsekwencji resort finansów musi opracować przepisy dostosowujące m.in. formularze NIP i PIT do tych zmian. Przy czym prace nad tymi przepisami będą zależały od przebiegu procesu legislacyjnego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.