Ministerstwo Finansów zaplanowało, że do końca roku dostosuje przepisy podatkowe do likwidacji NIP dla osób nieprowadzących firm.
Jest już gotowy plan Ministerstwa Finansów dotyczący prac legislacyjnych na drugą połowę 2011 roku. Poza porządkami, np. przy aktualizacji formularzy podatkowych, urzędników MF czeka wytężona praca zwłaszcza w obszarach: NIP, akcyza i deklaracje elektroniczne.
Od 1 września 2011 r. identyfikatorem dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie będących podatnikami VAT w kontaktach z administracją będzie PESEL, zamiast NIP. Od 1 stycznia 2012 r. NIP nie będzie już takim osobom nadawany. W konsekwencji resort finansów musi opracować przepisy dostosowujące m.in. formularze NIP i PIT do tych zmian. Przy czym prace nad tymi przepisami będą zależały od przebiegu procesu legislacyjnego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
Drugim obszarem, na którym skupią się urzędnicy MF będzie akcyza. Dużo czasu resort poświęci na opracowanie m.in. zwolnień w opodatkowaniu węgla i koksu. Chodzi o wprowadzenie przepisów, które precyzyjnie określą zasady opodatkowania akcyzą węgla i koksu. Dziś wiemy tylko tyle, że od początku 2012 roku te produkty będą opodatkowane (stawka wyniesie 1,28 zł za 1 gigadżul). Obecnie są zwolnione z akcyzy. Ministerstwo opracuje rozporządzenia, które wskażą zwolnienia z akcyzy dla węgla i koksu, wysokość zabezpieczeń akcyzowych, rodzaje ewidencji czy wzory zgłoszeń rejestracyjnych.
Podatnicy mogą się też spodziewać poszerzenia katalogu deklaracji, które będzie można przesłać drogą elektroniczną. Mają się wśród nich znaleźć deklaracje akcyzowe oraz dla podatku od gier.