Im bardziej zaawansowane są prace legislacyjne nad projektem ustawy, tym więcej osób nadal będzie musiało się posługiwać numerem podatkowym. A wszystko za sprawą ostatniego głosowania w Senacie. Senatorowie zdecydowali, że niektóre osoby fizyczne, które wprawdzie nie prowadzą firm, ale są płatnikami składek ubezpieczeniowych, będą musiały mieć NIP.
Oznacza to, że tacy podatnicy od 1 września 2011 r. będą musieli tak jak dziś posługiwać się tym identyfikatorem w kontaktach z administracją. Po 1 stycznia 2012 r. będzie im też ten numer nadawany.
Andrzej Marczak, doradca podatkowy w KPMG, tłumaczy, że dotyczyć to będzie osób fizycznych, które działają jak pracodawca i zatrudniają np. nianie czy ogrodników na podstawie umowy-zlecenia. Osoby takie powinny odprowadzać za tych pracowników składki ubezpieczeniowe.