Senat, podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników, która od 1 stycznia 2012 r. znosi obowiązek posiadania NIP dla osób fizycznych.

Pod obrady trafi też budząca kontrowersje środowiska prawniczego znowelizowana ustawa o ustroju sądów powszechnych, która dotyczy m.in. zmiany systemu oceniania sędziów i prokuratorów, wzmocnienia pozycji prezesów sądów apelacyjnych i zmian w strukturze organizacyjnej sądów.

Dwudniowe posiedzenie Senatu rozpocznie się w środę o godz. 10. Pierwszym punktem obrad będzie znowelizowana na początku lipca przez Sejm ustawa likwidująca od 1 stycznia 2012 r. NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z tym od przyszłego roku jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie numer PESEL.

Nowela, oprócz zniesienia obowiązku posiadania NIP zakłada m.in., że od 1 stycznia 2012 r. przestanie istnieć obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Ma to skrócić i uprościć procedurę, która prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września 2011 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników.