Pracownik nie zapłaci PIT od otrzymanego z firmy dofinansowania do wyjazdu wakacyjnego dziecka, jeśli zostało ono wypłacone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli źródło dopłaty było inne, zwolnienie z podatku przysługuje do kwoty 760 zł

Wysłanie dziecka na obóz lub kolonie wiąże się dla rodziców ze znacznym wydatkiem finansowym, na który nie każdy może sobie pozwolić. W związku z tym wielu pracodawców w ramach realizacji swoich obowiązków socjalnych dofinansowuje wypoczynek dzieci pracowników. Takie dopłaty po spełnieniu określonych warunków objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym zwolnienie to może być limitowane albo obejmować całość dopłaty, bez względu na jej wysokość.

Zwolnienie z podatku dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18