Pracownik nie zapłaci PIT od otrzymanego z firmy dofinansowania do wyjazdu wakacyjnego dziecka, jeśli zostało ono wypłacone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli źródło dopłaty było inne, zwolnienie z podatku przysługuje do kwoty 760 zł

Wysłanie dziecka na obóz lub kolonie wiąże się dla rodziców ze znacznym wydatkiem finansowym, na który nie każdy może sobie pozwolić. W związku z tym wielu pracodawców w ramach realizacji swoich obowiązków socjalnych dofinansowuje wypoczynek dzieci pracowników. Takie dopłaty po spełnieniu określonych warunków objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym zwolnienie to może być limitowane albo obejmować całość dopłaty, bez względu na jej wysokość.

Zwolnienie z podatku dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18

Firma dokonuje wypłat dofinansowania do wypoczynku dzieci z ZFŚS. Dwoje dzieci pracowników kończy w tym roku 18 lat. Czy w tej sytuacji dopłaty będą podlegały opodatkowaniu?

Organizatorem wypoczynku nie musi być biuro podróży

Fundacja organizuje dla dzieci aktywny wypoczynek w ramach tzw. półkolonii. Czy dopłata od pracodawcy do takiego wypoczynku dziecka będzie korzystała ze zwolnienia?

Dofinansowanie do samodzielnie zorganizowanych wczasów bez ulgi

Zakład pracy będzie wypłacał dopłaty do wypoczynku organizowanego dzieciom przez rodziców. Dopłaty te będą dotyczyły wydatków związanych z pobytem w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych. Czy takie dopłaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy nie ma podatku od dopłat do kolonii i obozów dzieci
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania