Rada Ministrów odłożyła decyzję w sprawie likwidacji tzw. lokat antybelkowych.
Przewidujący potrzebne zmiany projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa przygotowany przez ministra finansów zakłada wprowadzenie nowego sposobu zaokrąglania do pełnych groszy w górę przychodów wymienionych w art. 30 a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o PIT. To rozwiązanie ma objąć m.in. odsetki od środków zgromadzonych w banku. Celem projektu jest opodatkowanie PIT tzw. lokat jednodniowych. Obecnie w kwestii zaokrągleń stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, z których wynika, że końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.
Zatem naliczenie (wypłata) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie jest opodatkowane. Rząd szacuje, że po zmianie roczne zyski dla budżetu sięgną ok. 380 mln zł.
Nad projektem, który nie został jeszcze odrzucony, rząd będzie obradować.