Rada Ministrów odłożyła decyzję w sprawie likwidacji tzw. lokat antybelkowych.
Przewidujący potrzebne zmiany projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa przygotowany przez ministra finansów zakłada wprowadzenie nowego sposobu zaokrąglania do pełnych groszy w górę przychodów wymienionych w art. 30 a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o PIT. To rozwiązanie ma objąć m.in. odsetki od środków zgromadzonych w banku. Celem projektu jest opodatkowanie PIT tzw. lokat jednodniowych. Obecnie w kwestii zaokrągleń stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, z których wynika, że końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.
Zatem naliczenie (wypłata) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie jest opodatkowane. Rząd szacuje, że po zmianie roczne zyski dla budżetu sięgną ok. 380 mln zł.