Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest zobowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest karane grzywną.
Wyjeżdżając za granicę albo wracając do Polski, trzeba pamiętać o obowiązkach, które nakłada na podróżnych prawo dewizowe. Wywóz i przywóz określonych sum pieniędzy podlega zgłoszeniu celnemu.
– Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie deklaracji przywozowej – tłumaczy Mariusz Sitniczuk z Izby Celnej w Białymstoku.