Są różne metody przeliczania walut obcych na złote. Określają je przepisy szczegółowe dotyczące procedur celnych.

Importerzy, którzy zawierają umowy z zagranicznymi kontrahentami, dokonują rozliczeń na fakturach w walutach obcych, np. euro, dolarach. Jednak muszą pamiętać o tym, żeby do celów określenia wartości celnej sprowadzanych towarów przeliczać waluty we właściwy sposób. W przypadku kiedy wartość towarów jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

– Mimo iż kursy te noszą nazwę bieżących kursów średnich, to jednak dla celów ustalania wartości celnej są one ustalane w przedostatnią środę miesiąca i obowiązują przez cały następny miesiąc – tłumaczy Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young.