Spółdzielnie mogą uzyskiwać różnego rodzaju dochody. Część z nich, np. spółdzielnie mieszkaniowe, na podstawie obowiązujących regulacji są zwolnione z podatku dochodowego. Zarówno na obu rodzajach dochodów spółdzielnia może ponieść stratę, tj. kiedy wydatki poniesione w ciągu roku okażą się wyższe od uzyskanych przychodów. Czy dochody i straty uzyskiwane z różnego rodzaju dochodów spółdzielnie mogą dowolnie kompensować?

Spółdzielnie posiadają osobowość prawną, a więc są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z ogólnymi przepisami ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) podatnicy tego podatku mogą obniżyć dochód o wysokość poniesionej straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istnieje przy tym warunek, że wysokość tego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Jarosław Nożewski, ekspert podatkowy w KPMG, zwraca uwagę, że jednocześnie strata uzyskana na prowadzeniu działalności zwolnionej z CIT nie może kompensować dochodu z działalności opodatkowanej. Chodzi w szczególności o zwolnienia przedmiotowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, które są przewidziane dla spółdzielni mieszkaniowych. Dochody spółdzielni mieszkaniowych (również wspólnot mieszkaniowych) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – są zwolnione z opodatkowania.

W ocenie Jarosława Nożewskiego oznacza to, że nawet, jeżeli spółdzielnia poniosła w roku poprzednim stratę z działalności mieszkaniowej (zwolnionej przedmiotowo z CIT), a jednocześnie wystąpił u niej w bieżącym roku dochód z pozostałej działalności (np. odsetki bankowe), nie będzie mogła pomniejszyć tego dochodu o wysokość straty.