Ministerstwo Finansów jest w trakcie renegocjowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem. Umowa ta pozwala obecnie polskim podatnikom na pewne preferencje w przypadku uzyskiwania dochodów na Cyprze. Co te zmiany będą oznaczać dla polskich podatników?
Bardzo ważną informacją dla wszystkich, którzy zajmują się międzynarodowym prawem podatkowym, a w szczególności międzynarodowym planowaniem podatkowym, jest wiadomość o parafowaniu w ostatnim tygodniu maja 2011 roku przez Polskę i Cypr protokołu zmieniającego obecnie obowiązującą umowę z 4 czerwca 1992 r. Jak wiadomo, Cypr jest – obok Luksemburga – jedną z dwóch jurysdykcji europejskich najczęściej wykorzystywanych w międzynarodowym planowaniu podatkowym.
Aczkolwiek tekst protokołu nie został oficjalnie ogłoszony, gdyż nie został jeszcze formalnie podpisany, to jednak warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów, które ulegną zmianie. Protokół eliminuje tzw. kredyt podatkowy w wysokości 10 proc., który na mocy dotychczasowych postanowień umowy (art. 24 ust. 3) podlega odliczeniu w Polsce od należnego tutaj podatku od zagranicznych dywidend. Zastosowanie tego odliczenia pozwala na istotne zmniejszenie obciążenia podatkowego – z 19 proc. do zaledwie 9 proc. dochodu z tytułu dywidendy.
Ponadto protokół zmienia zasady opodatkowania tzw. wynagrodzeń dyrektorów, czyli kwot otrzymywanych przez członków zarządów i rad nadzorczych spółek cypryjskich. Dotychczasowe przepisy zwalniały z opodatkowania w Polsce tego rodzaju dochód, o ile mógł on podlegać opodatkowaniu na Cyprze. Wobec zwolnienia tego dochodu od opodatkowania na Cyprze dochód z tego tytułu otrzymywany przez polskich rezydentów podatkowych był efektywnie zwolniony z opodatkowania w obu jurysdykcjach.
Ponadto protokół obniża maksymalną stawkę opodatkowania dywidend z obecnych 10 proc. do 5 proc., pozostawiając jednocześnie niezmienioną stawkę opodatkowania należności licencyjnych na obecnym poziomie 5 proc.