Komisja Europejska po raz kolejny wzywa Polskę do zmiany przepisów. Unijne fundusze wciąż nie mogą w pełni korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jeśli Polska nie zmieni ustawy, zostanie pozwana do Trybunału UE.
Zmiana polskich przepisów w zakresie CIT nie rozwiązała problemów związanych z dyskryminacją podatkową zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Do zmian regulacji zobligowała polskiego ustawodawcę Komisja Europejska.
O tym, że nowe przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie zlikwidują w pełni dyskryminacji podatkowej zagranicznych funduszy, informowaliśmy już na etapie przygotowania regulacji przez MF („DGP”, nr 185/2009). Teraz, pół roku po wejściu w życie tych regulacji komisja ponownie zwraca polskiemu rządowi uwagę, że dyskryminuje zagraniczne fundusze (komunikat z 16 czerwca 2011 r.).