Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje szczególna regulacja dotycząca podziału zysków z podatku od nieruchomości związanych z elektrowniami jądrowymi. Gmina, na rzecz której inwestor i później operator elektrowni odprowadzi podatek od nieruchomości, 50 proc. jego wartości przekaże gminom ościennym. Ma to zapobiegać tworzeniu tzw. enklaw dobrobytu. Rozwiązanie to wprowadza ustawa z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. nr 135, poz. 789).