Przez internet rozliczymy podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych (złożymy też korektę złożonego wcześniej zeznania podatkowego), a także podatek od nieruchomości.

Lista usług nie jest na razie długa, ale zapewne z czasem większość kontaktów podatników z urzędem skarbowym będzie mogła odbywać się bez jego odwiedzania.

Już teraz przez internet można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, informację oraz deklarację na podatek od nieruchomości, a także np. wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Nie wszyscy podatnicy skorzystają jednak z usług w ramach platformy ePUAP. Sprawę przez internet załatwią tylko ci, dla których urząd udostępnił określoną usługę. Na przykład obecnie tylko urząd miejski w Żmigrodzie obsługuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jedynie urząd miasta w Mińsku Mazowieckim oraz Urząd Skarbowy w Płocku za pomocą platformy obsługują podatników, którzy wystąpią o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie płatności podatku, rozłożenie na raty, umorzenie należności).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinniśmy złożyć w czterech z pięciu wydających interpretacje izb skarbowych. W praktyce jednak okazuje się, że wnioski przyjmują trzy izby: w Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu. Na platformie jest również informacja, że wniosek o interpretacje przyjmuje Izba Skarbowa w Warszawie, ale nie udostępniła ona stosownego formularza.

Co więcej, w przypadku podatku od nieruchomości wnioski o wydanie interpretacji przyjmuje zaledwie jedno miasto (Chełmek).

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami wydaje siedem urzędów skarbowych.

Podatnicy w ogóle nie mogą na razie złożyć deklaracji VAT. Żaden urząd skarbowy nie udostępnił tej usługi. Mogą natomiast składać inne deklaracje, np. na podatek rolny.