Doradcy podatkowi, jeśli będą udzielać bezpłatnych porad podatnikom, nie zapłacą VAT – potwierdza „DGP” Ministerstwo Finansów.
Ostatnio w mediach przetoczyła się głośna i pochwalna debata na temat zwolnienia z VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów. Podobne usługi – bo też bezpłatne porady – świadczą doradcy podatkowi.
Według resortu finansów również w tym przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT.