Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT, a także dane, które powinny zawierać, uregulowano w rozporządzeniu ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

- W par. 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymieniono datę wystawienia faktury VAT wśród jej obligatoryjnych elementów - mówi Krzysztof Bramorski, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu. Jak podkreśla, faktury VAT mogą podlegać korekcie z przyczyn wymienionych w rozporządzeniu, m. in., jeśli po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). Dotyczy to również przypadków, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (par. 17 ust. 1 rozporządzenia). W takiej sytuacji właściwym dokumentem, którym powinien posłużyć się wystawiający fakturę VAT, jest faktura korygująca.

Jak wyjaśnia Krzysztof Bramorski, nota korygująca jest natomiast odmianą faktury służącą nabywcy towaru lub usługi do skorygowania pomyłek dotyczących jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi. Z wyjątkiem jednak pomyłek w pozycjach faktury określonych w par. 9 ust. 1 pkt 5-12 rozporządzenia, a więc tych dotyczących bezpośrednio ilości i wartości towaru (usługi) oraz stawek i kwot podatku.

- Tak więc dokumentem właściwym do skorygowania błędnie wpisanej daty wystawienia faktury VAT, jeśli korygującym jest jej wystawca, jest faktura korygująca - podkreśla Krzysztof Bramorski.

Ważne!

Nota korygująca jest odmianą faktury służącą nabywcy towaru lub usługi do skorygowania pomyłek dotyczących informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl