Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o grach hazardowych, która wprowadza zakaz internetowego hazardu, z wyjątkiem zakładów wzajemnych.
Znowelizowana ustawa o grach hazardowych zawęzi zasadę swobody świadczenia usług, zakazując urządzenia gier hazardowych przez internet. Jak wskazuje Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, zakaz taki ma ograniczony zakres obowiązywania, bo dotyczy wyłącznie Polski i dodatkowo nie obejmie zakładów wzajemnych, o ile urządzane będą na podstawie zezwolenia.
– Celem regulacji jest zwiększenie wpływów z podatku od gier urządzanych w Polsce – komentuje Andrzej Ossowski.
W ocenie eksperta realizacja przepisów nowelizacji może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla podmiotów prowadzących ośrodki gier.
– Należy zwrócić uwagę na wprowadzony obowiązek rejestrowania gości i przechowywania tak zebranych danych przez 3 lata – podkreśla ekspert.
Bardzo rozbudowany został także przepis przewidujący instalacje w kasynie gry audiowizualnego systemu kontroli gier.
– Ma on służyć nie tylko kontroli ich przebiegu i prowadzenia, ale także umożliwić m.in. rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości określenia ich rezultatów, rozliczenia żetonów i pieniędzy – wyjaśnia Andrzej Ossowski.
Nowelizacja wprowadza ponadto ułatwienia w organizacji loterii fantowych o niewielkich pulach wygranych (nieprzekraczających tzw. kwoty bazowej). Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji, zgodnie z którymi zamiast pozwolenia na zorganizowanie takiej loterii, wystarczy zgłoszenie takiego przedsięwzięcia Służbie Celnej. Z nowych przepisów skorzystają m.in. szkoły, domy dziecka czy parafie organizujące loterie fantowe z przeznaczeniem na cele charytatywne.
Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.