Sejmowa komisja finansów publicznych zdecydowała wczoraj o utworzeniu nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do celów podatkowych identyfikowane będą wyłącznie za pomocą numeru PESEL.
NIP w dalszym ciągu będzie nadawany jedynie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednocześnie w związku z tym, że nadanie NIP stanie się czynnością materialno-techniczną, będzie on przyznawany przedsiębiorcy natychmiast po zgłoszeniu.
Podkomisja ma przedstawić sprawozdanie z prac nad projektem do 8 czerwca. 9 czerwca zostanie ono rozpatrzone przez komisję finansów publicznych i skierowane do drugiego czytania w Sejmie.