NIP w dalszym ciągu będzie nadawany jedynie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednocześnie w związku z tym, że nadanie NIP stanie się czynnością materialno-techniczną, będzie on przyznawany przedsiębiorcy natychmiast po zgłoszeniu.

Podkomisja ma przedstawić sprawozdanie z prac nad projektem do 8 czerwca. 9 czerwca zostanie ono rozpatrzone przez komisję finansów publicznych i skierowane do drugiego czytania w Sejmie.