Sejm opowiedział się w głosowaniu za likwidacją od 1 stycznia 2012 r. NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozwiązanie to przewiduje uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

Wszyscy posłowie głosowali w piątek za wprowadzeniem zmian. Już wcześniej deklarowali poparcie dla przygotowanej przez rząd noweli. Tłumaczono, że zmiany zmniejszą obowiązki biurokratyczne obywateli.

Podczas prac nad projektem w komisji finansów publicznych posłowie zdecydowali, że obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej zostanie zniesiony 1 stycznia 2012 r., a nie rok później - jak pierwotnie proponował rząd.

W związku z tym od przyszłego roku jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie numer PESEL.

Reklama

Nowy termin był konsultowany z Ministerstwem Finansów, a resort zapewnia, że administracja skarbowa jest przygotowana do wcześniejszego wprowadzenia zmiany.

Ponadto komisja wprowadziła 31 artykułów zmieniających ustawy, które w swej treści odnoszą się do numeru NIP. Zdecydowano też, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2011 r., a nie 1 lipca br., jak planował rząd.

Podczas piątkowego głosowania posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do ustawy kolejnych kilkudziesięciu poprawek doprecyzowujących przepisy.

Oprócz zniesienia obowiązku posiadania NIP, ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2012 r. przestanie istnieć obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL.

Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje te dane automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna jedynie w przypadku, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż zameldowania. Osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL.

Ponadto firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Ma to skrócić i uprościć procedurę, która prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nowelizacją 1 września 2011 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Znajdą się tam także dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Chodzi o informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.