Miesiąc temu podatniczka złożyła deklarację dla podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, podając w niej wartość hipoteki. Pomyliła się jednak przy przepisywaniu tej wartości.

– Czy można skorygować deklarację PCC – pyta pani Jadwiga z Leszna.

Ograniczenie prawa do skorygowania deklaracji ustawodawca przewiduje w formie zawieszenia tego uprawnienia na czas trwania postępowania lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy w Ernst & Young, wyjaśnia, że jeśli w efekcie postępowania organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania, podatnik pozbawiony jest prawa do skorygowania deklaracji, a ściślej korekta nie wywiera skutków prawnych.

– Prawo do korekty przysługuje tylko w przypadku podatków, w których podatnik jest zobowiązany samodzielnie obliczyć podatek, tj. złożyć deklarację – podkreśla Wojciech Pławiak.

Ekspert dodaje, że jeżeli podatek ustala urząd skarbowy w drodze decyzji (np. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych), prawo do złożenia korekty nie przysługuje, a kwestionowanie wysokości ustalonego podatku możliwe jest tylko przez wzruszenie wydanej decyzji.

– Omawiane wyłączenie nie dotyczy podatku od czynność cywilnoprawnych (PCC), który opiera się na zasadzie samoobliczenia wysokości zobowiązania, a zatem zakłada także prawo do korekty deklaracji – dodaje Wojciech Pławiak.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku umów zawieranych w formie aktu notarialnego (np. sprzedaży mieszkania) podatek nie jest samodzielnie obliczany przez podatnika, lecz pobiera go notariusz. W takiej sytuacji korekta również nie może być złożona.

Kontrowersyjne w orzecznictwie jest natomiast zagadnienie konieczności złożenia korekty w przypadku błędnego zadeklarowania podatku od czynności niepodlegającej PCC. Wydaje się – według Wojciecha Pławiaka – że skoro nie było obowiązku złożenia pierwotnej deklaracji, to nie należy składać jej korekty eliminującej skutki błędu.

Podstawa prawna

Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).