Czy oprócz formularza interaktywnego potrzebny jest inny program

Płatnicy i podatnicy, którzy chcą przesłać drogą elektroniczną odpowiednio formularz PCC-2 (deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika) lub formularz PCC-3 (deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) muszą przede wszystkim posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, a także program Adobe Reader, który obsługuje pliki w formacie PDF. Jeśli osoba spełnia te wymogi, to powinna pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) lub ze strony e-deklaracji (www.e-deklaracje.gov.pl) interaktywny formularz.

Wyjaśnijmy, że deklarację PCC-3 muszą złożyć np. podatnicy, którzy kupili samochód, wzięli pożyczkę (nawet jeśli pożyczka jest od osoby z najbliższej rodziny i przekracza 9637 zł, a więc gdy korzysta ze zwolnienia z podatku) lub zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i muszą ustanowić hipotekę.

Jednak nie wszyscy podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji PCC-3 będą mogli skorzystać z drogi elektronicznej. Takiej możliwości nie będą mieli podatnicy, będący stroną umowy zamiany (np. samochodu), wspólnicy spółek cywilnych, a także podatnicy, którzy są zobowiązani do solidarnej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na co zwrócić uwagę, wypełniając formularze PCC

Po pobraniu formularza należy go otworzyć i wypełnić. W dokumencie będą również pojawiały się podpowiedzi. Co więcej, wypełnienie jednego pola może spowodować zablokowanie innego pola, które wykluczałoby pierwotne zaznaczenie. Przykładowo, nie można wybrać w sekcji A „Miejsce i cel składania deklaracji” zarówno opcji złożenie deklaracji, jak i korekta deklaracji. Z kolei przy niektórych polach można jedynie wybrać pozycje z rozwijanego menu. Dotyczy to np. urzędu skarbowego, do którego będzie przesłana e-deklaracja. Formularz interaktywny jest skonstruowany w ten sposób, aby jego wypełnienie przebiegło szybko i sprawnie.

Jaki e-podpis jest wymagany do podpisania deklaracji

Po uzupełnieniu formularza deklaracji należy ją podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (czyli bezpiecznego e-podpisu), a następnie wysłać. Deklarację należy podpisać wybierając ikonę podpisu, która znajduje się w pasku narzędzi na górze okna formularza. Nie uda się podpisać e-deklaracji, jeśli na komputerze nie jest zainstalowany bezpieczny e-podpis.

Skąd uzyskać potwierdzenie, że druki trafiły do urzędu

Płatnik lub podatnik przesyłający PCC-2 lub PCC-3 będą pewni, że formularz trafił do urzędu skarbowego, jeśli otrzymają urzędowe potwierdzenie odbioru. Urząd ma 24 godziny na wystawienie takiego dokumentu, choć w praktyce można go otrzymać już po kilku minutach. Na dokumencie, który osoba otrzyma w formie elektronicznej, pojawią się informacje m.in. o dacie złożenia e-deklaracji. Dokument należy zachować albo w formie elektronicznej, albo w formie papierowej. Drukowanie potwierdzenia nie jest konieczne. Jeśli jednak podatnik chce mieć fizyczny dowód złożenia e-deklaracji, powinien wydrukować UPO i je zachować.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 246, poz. 1817 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1769).