Podatnik, który wpłacił opłatę za użytkowanie wieczyste w tym roku, ale nieruchomość otrzymał przed 1 stycznia 2011 roku, zastosuje 22-proc. stawkę VAT.
W analizowanej przez izbę sprawie w latach 2005, 2009 i 2010 podatnik oddał nieruchomości w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Cechą charakterystyczną użytkowania wieczystego jest to, że przez cały czas trwania prawa użytkownik uiszcza opłatę roczną. Co do zasady jest ona płatna do 31 marca danego roku.
Według poznańskiej izby skarbowej oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, co potwierdza art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W związku z tym podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zobowiązanym do opodatkowania w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste jest właściciel, tj. Skarb Państwa lub też jednostka samorządu terytorialnego.