W przypadku zawarcia z najbliższą rodziną umowy użyczenia gruntu pod budowę domu użytkownik zwolniony jest z podatku dochodowego.
Budowa własnego domu nie zawsze jest możliwa na własnym gruncie. Praktyką jest zawieranie umów użyczenia gruntu pod budowę domu np. z rodzicami. Powstaje pytanie, czy zawierając taką umowę, któraś ze stron będzie musiała rozliczyć się z fiskusem.
Jak wyjaśnia Piotr Liss, partner w KZWS RSM International, zasadniczo podpisując z rodzicami umowę użyczenia gruntu pod budowę domu, użytkownik nie będzie obciążony żadnym podatkiem. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z darowizną, więc nie powstaje problem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Można tu jednak mówić o powstaniu nieodpłatnego świadczenia, które zgodnie z art. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) powoduje powstanie przychodu.