Budowa własnego domu nie zawsze jest możliwa na własnym gruncie. Praktyką jest zawieranie umów użyczenia gruntu pod budowę domu np. z rodzicami. Powstaje pytanie, czy zawierając taką umowę, któraś ze stron będzie musiała rozliczyć się z fiskusem.

Jak wyjaśnia Piotr Liss, partner w KZWS RSM International, zasadniczo podpisując z rodzicami umowę użyczenia gruntu pod budowę domu, użytkownik nie będzie obciążony żadnym podatkiem. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z darowizną, więc nie powstaje problem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Można tu jednak mówić o powstaniu nieodpłatnego świadczenia, które zgodnie z art. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) powoduje powstanie przychodu.

– Ustawodawca zwolnił jednak takie świadczenia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT – mówi Piotr Liss.

Co istotne, aby świadczenie korzystało ze zwolnienia, nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych warunków (zgłoszenia, zawiadamiania urzędu itp.).

– Pamiętać jednak należy, że zwolnienie obejmuje wyłącznie świadczenia od osób zaliczonych do pierwszej lub drugiej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o spadkach i darowiznach: zstępni, wstępni, małżonkowie i teściowie oraz najbliższa rodzina – wskazuje ekspert.

Piotr Liss zwraca również uwagę, że zgodnie z polskim prawem budynek zawsze stanowi własność osoby, której jest grunt (wyjątek dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu).

– W związku z tym po posadowieniu budynku staje się on z mocy prawa własnością rodziców z możliwością ewentualnego żądania zwrotu nakładów – podkreśla Piotr Liss.

Jest to istotne m.in. z punktu widzenia podatku od nieruchomości. Podatek ten będzie obciążał rodziców, a nie osobę, która budynek wzniosła.