Podatku dochodowego od wygranej nie trzeba płacić, gdy konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy o grach hazardowych przez uprawniony do tego podmiot.
Podatniczka chciałaby wziąć udział w konkursie ogłaszanym w lokalnej prasie.
– Czy od wygranej będę musiała zapłacić podatek dochodowy – pyta pani Julia z Olsztyna.