Podatniczka chciałaby wziąć udział w konkursie ogłaszanym w lokalnej prasie.

– Czy od wygranej będę musiała zapłacić podatek dochodowy – pyta pani Julia z Olsztyna.

Przepisy podatkowe określają szczegółowo sytuacje, gdy wygrana w konkursie nie jest bądź jest opodatkowana. Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business, podkreśla, że zwolnione z opodatkowania są wygrane, które są prowadzone na podstawie ustawy o grach hazardowych przez uprawniony do tego podmiot. Takie wygrane podlegają bowiem odrębnym szczegółowym uregulowaniom w tym zakresie.

– Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych korzysta także wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, tj. przez prasę, telewizję i radi – wymienia Joanna Patyk.

Ekspert dodaje, że zwolnienie z PIT dotyczy konkursów związanych z nauką, kulturą, sztuką, dziennikarstwem i sportem, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Zwolnienie dotyczy jedynie kwoty do 760 zł oraz nie dotyczy sytuacji, gdy wygrana jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowi przychód podatkowy z tej działalności.

– W przepisach podatkowych jest uregulowane także zwolnienie z opodatkowania w przypadku wygranych i nagród w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz otrzymywanych przez uczniów – przypomina nasza rozmówczyni.

Jej zdaniem, przepisy podatkowe, w szczególności dotyczące zwolnień z opodatkowania, należy interpretować w sposób ścisły, bez wykładni rozszerzającej. I tak nie każda wygrana do 760 zł będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, ale tylko taka, która jest organizowana przez określony podmiot i z dziedziny opisanej w przepisach podatkowych.

Podobna sytuacja wystąpi w przypadku wygranych z konkursach organizowanych zgodnie z przepisami o systemie oświaty – ze zwolnienia z opodatkowania korzystają wygrane otrzymane wyłącznie przez uczniów.

760 zł do tej kwoty wygrane w konkursach są zwolnione z PIT

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).