Podatnicy nieprowadzący firm do celów rozliczeń z fiskusem już od 1 lipca będą się posługiwać wyłącznie PESEL zamiast NIP.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który zakłada m.in. likwidację NIP dla osób fizycznych, po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych.
Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP, wskazuje, że projektowane zmiany będą też miały konsekwencje dla przedsiębiorców.
Według projektu dla przedsiębiorców, u których wystąpi obowiązek posiadania NIP, numer ten będzie nadawany nie w drodze decyzji administracyjnej, ale w drodze czynności administracyjno-technicznej.
Dodatkowo zdaniem naszego rozmówcy na udrożnienie obsługi podatników będzie miało wpływ utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników jako globalnej bazy danych o podatnikach, do której będą mieć dostęp właściwe organy. Z drugiej strony przedsiębiorcy muszą się przygotować na zmiany w fakturowaniu sprzedaży do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy takie fakturowanie jest niezbędne (np. przy ubieganiu się przez te osoby fizyczne o zwrot VAT na materiały budowlane).
– W wyniku wprowadzenia nowelizacji zamiast NIP osoby fizyczne będą identyfikowane numerem PESEL, co zapewne będzie odnotowane w systemach billingowych przedsiębiorców – mówi Marcin Zawadzki.
Nowelizacja w zasadniczej części – w tym przyjęcia numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT – ma wejść w życie 1 lipca tego roku.