Gry hazardowe w internecie będą zakazane, a uczestnicy takich gier będą rejestrowani we wszystkich ośrodkach gier – takie są propozycje nowelizacji przepisów, które rozpatrzy Senat.
Na posiedzeniu Senatu 11 i 12 maja rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 15 kwietnia.
Nowelizacja wprowadza zakaz organizowania gier w internecie oraz uczestnictwa w takich grach – z wyjątkiem urządzania zakładów wzajemnych w internecie.
Oprócz tego określa techniczne warunki eksploatacji automatów i urządzeń do gier, wprowadza system rejestracji automatów i urządzeń do gier, a także system rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier (kasynach gry i salonach gry bingo pieniężne) oraz audiowizyjny system kontroli gier w kasynach gry.
Ponadto nowelizacja dodaje przepis, że do wniosku kierowanego do ministra finansów, który rozstrzyga, czy gra lub zakład są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie należy załączyć opis planowanego przedsięwzięcia zawierający zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu.
Na posiedzeniu senackiej komisji, które odbyło się w zeszłym tygodniu, nie przyjęto żadnych poprawek do propozycji Sejmu.
Senatorowie będą mogli jednak zgłaszać poprawki do ustawy podczas najbliższego posiedzenia.