Przeszkodą do wydania po 5 latach decyzji zmniejszającej podatek od nieruchomości nie jest art. 68 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W szczególnych sytuacjach przepis pozwala na wydanie decyzji w ciągu 5 lat. Zdaniem organów podatkowych po tym okresie nie można wydać kolejnej decyzji zmieniającej decyzję ostateczną ustalającą podatek od nieruchomości.

WSA w Poznaniu nie zgodził się z taką wykładnią przepisów. Stwierdził, że nie mają zastosowania art. 245 par. 1 pkt 3 lit. b) i oraz art. 68 Ordynacji podatkowej. Z tego pierwszego przepisu wynika, że organ podatkowy odmawia uchylenia dotychczasowej decyzji, jeśli nie może wydać nowej decyzji z uwagi na upływ terminów 3 i 5 lat.

Według sądu przepisy te odnoszą się do ustalenia nowego zobowiązania podatkowego, a to powstaje w sytuacji zwiększenia obciążenia podatkiem. WSA uznał, że jeśli podatnik zapłacił podatek, to organ podatkowy może wydać decyzję obniżającą podatek bezterminowo.

W omawianej sprawie skarżący był właścicielem budynku, w którym od 2002 roku prowadził przedszkole. Nie poinformował o tym organów podatkowych. Do 2009 roku płacił podatek według stawek związanych z działalnością gospodarczą, a powinien według stawek dla budynków pozostałych (niższych). Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Po 113/11