Strata się nie przedawnia i można decyzję w tej sprawie wydać zawsze – uważają organy podatkowe. Ich zdaniem takie stanowisko ma swoje uzasadnienie w art. 24 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wysokość straty zadeklarowana przez podatnika może być przez fiskusa sprawdzona w każdym, dowolnym momencie.

W konsekwencji podatnik, który wykazał stratę w jednym roku, a w kolejnych ją odliczał, może oczekiwać kontroli podatkowej lub skarbowej, nawet jeśli zobowiązanie podatkowe z roku straty już się przedawniło.

Z takim podejściem nie zgadzają się niezależni eksperci.

– Stanowisko, że stratę można określić zawsze gdyż się nie przedawnia wydaje się błędne – stwierdza Alicja Sarna, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe.

Ekspert dodaje, że jeżeli organ podatkowy kwestionuje wysokość poniesionej przez podatnika straty, to decyzję w tej sprawie może wydać wyłącznie, jeżeli istnieje jeszcze możliwość określenia zobowiązania za rok podatkowy, w którym podatnik zmniejszył lub mógł zmniejszyć dochód o poniesioną stratę.

– W konsekwencji przedawnienie zobowiązania podatkowego za ostatni rok, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć stratę, jest również terminem przedawnienia straty – mówi Alicja Sarna.

Po upływie tych terminów weryfikacja poniesionej straty nie jest możliwa.

Takie samo stanowisko prezentuje Ewa Opalińska, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, która podkreśla, że równocześnie przedawnia się prawo do rozliczenia straty, a także zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy, w którym rozliczono część straty.

Stosowana praktyka

Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, zauważa, że w praktyce można spotkać się zarówno z poglądami dopuszczającymi orzekanie o wysokości straty po upływie 5 lat od jej zadeklarowania (tak długo, jak strata może pomniejszać podstawę opodatkowania za kolejne lata), jak i z poglądem przeciwnym – przemawiającym za przedawnieniem straty na takich samych zasadach, jak zobowiązania podatkowego.

– Znacznie bardziej przekonujące jest przy tym to drugie stanowisko, czyli że strata – jako element rozliczenia podatkowego – przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym upływał termin płatności podatku za dany rok podatkowy – uważa Michał Goj.

Jednocześnie dodaje, że w najnowszym orzecznictwie sądowym przeważa pogląd przeciwny.

Odliczanie straty

Stratę podatkową rozlicza się z dochodem w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych po roku jej powstania. Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej w Tax & Business, przypomina, że w każdym z lat podatkowych rozliczeniu podlega nie więcej niż 50 proc. poniesionej straty.

W związku ze stratą podatkową, która powstała w latach wcześniejszych, istnieje możliwość zmniejszania zobowiązania podatkowego w kolejnych latach podatkowych.

– Takie rozliczenie straty ma charakter ulgi podatkowej – stwierdza Joanna Patyk.