Dom pomocy społecznej jest zaliczany do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Roboty budowlano-montażowe mające na celu przebudowę szpitala w dom pomocy opodatkowane są niższą stawką VAT.
Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, stawka 7-proc. (obecnie 8 proc.) VAT obejmuje dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację oraz przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Preferencyjną stawką podatku objęta jest więc nie tylko dostawa obiektów budowlanych, a więc ich sprzedaż, ale również remont i modernizacja. Sąd wyjaśnił, że przepisy ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie precyzują, co należy rozumieć pod tymi pojęciami. Zdaniem sądu pojęcia te należy odczytywać zgodnie z ich potocznym rozumieniem, a więc jako prace o charakterze odtworzeniowym bądź mające na celu ulepszenie lokalu lub budynku.
W omawianej sprawie spór dotyczył przebudowy szpitala na dom pomocy społecznej. Ponieważ dom pomocy społecznej został sklasyfikowany jako nr 1130 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, to znaczy, że mieści się w pojęciu obiektów budownictwa mieszkaniowego.
W efekcie podlega definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Jak wyjaśnił sąd, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega opodatkowaniu stawką 7-proc. VAT (obecnie 8 proc.). Stawka ta będzie miała zastosowanie, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany lub jego część będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Kr 1751/10