Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jakie stawki VAT stosować do remontów prowadzonych w koszarach. W analizowanej sprawie podatnik VAT jako lider konsorcjum zawarł w październiku 2010 r. w trybie zamówienia publicznego umowę, której przedmiotem była przebudowa budynku koszarowego służącego do zbiorowego zakwaterowania żołnierzy.

Według poznańskiej izby o ile budynek koszarowy jest budynkiem zbiorowego zamieszkania sklasyfikowanym według symbolu PKOB 1130, wypełnia definicję budownictwa mieszkaniowego zawartą w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), to roboty budowlane i budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne wykonywane w tym budynku opodatkowane były w 2010 roku 7-proc. stawką podatku, a w 2011 roku 8-proc. stawką podatku.

Przy czym, dla zastosowania w 2011 roku obniżonej 8-proc. stawki, usługi wykonywane przez podatnika w budynkach koszarowych muszą mieścić się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. (nr ILPP2/443-236/ 11-2/MR).