Osoby, które od 1 maja zamierzają podjąć pracę w Niemczech, ale nadal będą mieć miejsce zamieszkania w Polsce, wszystkie zarobione pieniądze muszą wykazać przed krajowym urzędem skarbowym.
Uzyskując dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy od 1 maja rynek niemiecki otwiera się na polskich pracowników.
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.