Od 1 maja 2011 r. świadczenie usług rzeczoznawstwa na rzecz osób fizycznych objęte jest obowiązkiem fiskalizacji, również gdy dokumentowane jest w całym zakresie fakturą.

Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, wyjaśnia, że w przypadku gdy rzeczoznawcy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych przed 1 maja nie wystawiali faktur, byli już objęci obowiązkiem dokumentowania obrotu za pomocą paragonów fiskalnych.

Zmiana przepisów nie oznacza automatycznie obowiązku nabycia kasy fiskalnej w każdym przypadku. Według Iwony Kaczanowskiej nadal możliwe jest zastosowanie zwolnień z obowiązku fiskalizacji przewidzianych dla podatników, których obroty nie przekroczyły w 2010 roku 40 tys. zł.

– Alternatywnie możliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku fiskalizacji, gdy liczba transakcji, których stroną była osoba fizyczna, w 2010 roku nie przekroczyła 50 i jednocześnie liczba nabywców usług była mniejsza niż 20, zaś każdą transakcję udokumentowano fakturą – zauważa Iwona Kaczanowska.

Obowiązuje także zwolnienie dla świadczenia usług rozliczanych bezgotówkowo, tj. za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła.

– Jeśli rzeczoznawca osiągnął w 2010 roku obroty przekraczające 40 tys. zł z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, liczba transakcji przekroczyła 50 albo liczba nabywców 20 i w ramach jego działalności pojawiają się transakcje opłacane gotówką, od 1 maja 2011 r. będzie zmuszony do nabycia kasy fiskalnej – stwierdza ekspert MDDP.

Przypomina także, że podatnik świadczący usługi objęte obowiązkiem fiskalizacji jest zobowiązany do udokumentowania transakcji paragonem. Sprzedawca jest zobowiązany każdorazowo wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Z tego względu – jak sugeruje Iwona Kaczanowska – nabycie przenośnych kas fiskalnych może się okazać koniecznością, gdy nie będzie możliwe dokonanie rozliczenia np. w biurze rzeczoznawcy.