Podatnik, który w 2010 roku ponosił wydatki na internet, może odliczyć je od dochodu w zeznaniu rocznym. Musi mieć faktury potwierdzające wydatki.
Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT.
Z regulacji tej wynika, że dla skorzystania z odliczenia kluczowe jest miejsce zamieszkania. Ulga internetowa przysługuje z tytułu poniesienia wydatków na internet w miejscu zamieszkania podatnika. Jest to o tyle ważne, że podatnik może być gdzie indziej zameldowany, a gdzie indziej będzie mieszkał.